Strategia de dezvoltare

– Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatori de evaluare pentru anul 2019: click aici

– Raport privind stadiul implementarii SNA 2016-2020 la nivelul Primariei Vladeni judetul Botosani în anul 2019: click aici

– STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI VLĂDENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, PENTRU PERIOADA 2015 – 2020: click aici