Strategia de dezvoltare

  • HCL nr. 25 din 18.05.2023 privind asocierea si paticiparea UAT Vladeni in cadrul GAL Valea Siretului de Sus in vederea implementarii Strategiei de dezvolatre locala cu finantare prin PS 2023-2027 Vizualizare
  • HCL nr. 43 din 22.07.2021 Aprobare Strategie de dezvoltare locala 2021-2027  Vizualizare
    • HCL nr. 43 din 22.07.2021 – Anexa STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2027 Vizualizare
  • Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatori de evaluare pentru anul 2019: click aici
  • Raport privind stadiul implementarii SNA 2016-2020 la nivelul Primariei Vladeni judetul Botosani în anul 2019: click aici
  • STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI VLĂDENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, PENTRU PERIOADA 2015 – 2020: click aici