Taxe si impozite locale

2023

 • HCL nr. 56 din 19.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
 • HCL nr. 21 din 27.04.2023 privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024 in conformitate cu art. 491 din Legea nr. 227 din 2015 Codul Fiscal Vizualizare

2022

 • HCL nr. 66 din 13.12.2022 Aprobare taxe si impozite 2023 Vizualizare
 • HCL nr. 25 din 14.04.2022 Aprobare indexare taxe si impozite pentru anul 2023 Vizualizare

2021

 • HCL nr. 63 din 22.12.2021 Aprobare taxe si impozite locale 2022 Vizualizare
 • HCL nr. 25 din 14.04.2021 Aprobare Procedură înregistrare vehicule Vizualizare
 • HCL nr. 23 din 14.04.2021 Aprobare indexare taxe si impozite pentru anul 2022  Vizualizare

2020

 • HCL nr. 64 din 10.12.2020 Stabilire taxe si impozite locale 2021  Vizualizare
 • Proiectul de HCL nr. 5330 din 27.10.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 2249 din 02.09.2020 P.F. Vizualizare
 • HCL nr. 27 din 30.04.2020 Aprobare indexare taxe si impozite locale 2021 Vizualizare

2019

 • HCL nr. 57 din 18.12.2019 Stabilire impozite si taxe locale 2020 Vizualizare
 • Proiect nr. 434 din 04.11.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 împreună cu documentatia de întocmire Vizualizare
 • Proiectul de HCL privind indexare impozite si taxe pentru anul 2020: click aici
 • Anunt nr. 4290 din 14.11.2018 privind IMPOZITE SI TAXE 2019 Vizualizare
 • Proiect HCL 299 din 08.11.2018 privind stabilirea de Impozitelor si taxe locale 2019 Vizualizare
 • Proces verbal afisare proiect impozite si taxe 2019 Vizualizare

Compartimentul Impozite şi Taxe

 • Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.
 • In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.

Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri.

 • Cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala – put, fântâna sau izvor – în sistem propriu;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reteaua publica;
 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica – grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic – abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii – si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor;
Formulare tipizate