Situatia platilor (executia bugetara)

2023

 • Situația modificărilor în structura activelor nete capitalurilor la 31.12.2023 Vizualizare
 • Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2023 Vizualizare
 • Situația activelor si datorilor institutiilor publice la 31.12.2023 Vizualizare
 • Fluxuri de trezorerie Trim. IV 2023 Vizualizare
 • Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2023 Vizualizare
 • Cont execuție venituri la 31.12.2023 Vizualizare
 • Cont execuție cheltuieli la 31.12.2023 Vizualizare
 • Bilanț la 31.12.2023 Vizualizare
 • Situatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2023 Vizualizare
 • Situatia activelor si datoriilor 30.06.2023 Vizualizare
 • Contul de rezultat patrimonial 30.06.2023 (Vizualizare
 • Cont executie venituri 30.06.2023 Vizualizare
 • Cont executie cheltuieli 30.06.2023 Vizualizare
 • Situatia fluxurilor de trezorerie 30.03.2023 Vizualizare
 • Situatia activelor si datoriilor 30.03.2023 Vizualizare
 • Contul de rezultat patrimonial 30.03.2023 Vizualizare
 • Cont executie venituri 30.03.2023 Vizualizare
 • Cont executie cheltuieli 30.03.2023 Vizualizare

2022

2021