Relatii cu presa/mass-media

  • Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Numele beneficiarului: Comuna VLĂDENI Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale, Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1 Numele proiectului de investiție: ”Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Vladeni, judetul Botosani” Cod proiect: C10-I1.2-415 / 16.05.2022 Contract de finanțare nr. 145650/22.12.2022 Durata proiectului: 27 de luni; Data de începere: 22.12.2022; Data finalizare: 22.03.2025 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
  • Informații de interes general din partea Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean BOTOȘANI – Comunicat de presă nr. 4/2022 – Înscrieri pentru categoria SOLDAT GRADAT PROFESIONIST – începând cu data de 02 mai pentru anul de instruire 2022 (Adaugat la data 28.04.2022) Vizualizare

Cooperare transfrontaliera in cadrul situatiilor de urgenta: Vezi video aici

Comunicat de presă Lansarea activităților proiectului
Cooperare transfrontalieră în cadrul situațiilor de urgență
 
Vlădeni, Județul Botoșani
 
   Comuna Vlădeni, cu sediul în județul Botoșani, localitatea Vlădeni, Strada Principală, cod poștal 717460, derulează începând cu data de 01.01.2020 proiectul „Cooperare transfrontalieră în cadrul situațiilor de urgență” (Cross-border cooperation for FIre & REscue services – Coop4Fire), cod EMSENI 2SOFT/4.2/89, co-finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.
   Valoarea totală a proiectului este de 331.100 EURO, din care asistența financiară nerambursabilă este de 297.990 EURO.
   Proiectul se implementează în România, jud. Botoșani, comuna Vlădeni și în Ucraina, orașul Noua Suliță pe o durată de 12 luni.
   Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de răspuns în cazul situațiilor de urgență cauzate de dezastre naturale și cele provocate de om în comuna Vlădeni și orașul Noua Suliță.
 
Detalii suplimentare se pot obține de la:
Nume, prenume BABEI GEORGE ROBERT / funcție viceprimar
Tel.: 0231551500 Fax. 0231551500, e-mail primvlad@yahoo.com