Asistenta sociala

PREZENTARE:

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială ce pot fi solicitate atât la sediul Primăriei Vlădeni, Compartimentul de Asistență Socială cât și online la adresa de e-mail asistentasociala2023@gmail.com sunt:

  1. Beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială:

Notă: Timpul mediu de completare a formularelor tipizate este de la 5 minute până la 20 minute.

  1. Beneficiile pentru susținerea copilului și a familiei au în vedere nașterea, educația și întreținerea copiilor:

Notă: Timpul mediu de completare a formularelor tipizate este de la 5 minute până la 20 minute.

  1. Informații diverse:

Notă: Timpul mediu de completare a formularelor tipizate este de aproximativ 5 minute