Fisa serviciului

FIȘA  SEVICIULUI VOLUNTAR  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ 
DIN  LOCALITATEA  VLĂDENI  JUDEȚUL  BOTOȘANI

Activitatea la nivelul comitetului local pentru situații de urgență se desfășoară dispoziției primarului nr.56 din 12.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile funcționale și dotarea comitetului local pentru situații de urgență.

Serviciul voluntar pentru situații de urgență  are ca scopuri principale : apărarea vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor , precum și realizarea măsurilor de protecție civilă.

CATEGORIA A II-A DATE DE CONTACT

ADRESATELEFONE-MAIL
COMUNA VLADENIPRIMAR ING. MURARIU VOICU TEL. 0744703713primvlad@yahoo.com
JUDEȚUL BOTOȘANIVICEPRIMAR PODARIU ȘTEFAN TEL. 0740171231
COD 717460ȘEF SVSU MIHĂILĂ AURELIANA TEL. 0743792697
TEL/FAX PRIMĂRIE: 0321/551500

Tabel cu incadrarea nominala a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta – Anexa 3: click aici

Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Vladeni (Categoria a II a) – Anexa 1: click aici