Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


Proiect nr. 434 din 04.11.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 împreună cu documentatia de întocmire Vizualizare

Proiect HCL aprobare Regulament munca in folosul comunitatii: click aici

- Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise si participative - „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35: click aici

privind Proiect de HCL nr. 126 din 25.03.2019 privind aprobarea bugetului local al com. Vladeni jud. Botosani pentru anul 2019  Vizualizare
  • Proiect de HCL nr. 126 din 25.03.2019 - anexa bugetului local al com. Vladeni jud. Botosani pentru anul 2019 Vizualizare
Proiectul de HCL nr. 115 din 11.03.2019 privind declararea perioadei de 1-30 aprilie 2019 LUNA CURAȚENIEI: click aici
Proiectul de HCL nr. 111 din 11.03.2019 privind indexare impozite si taxe pentru anul 2020: click aici
Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale: click aici
Ghid explicativ pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public si deschis si asigurarea transparentei decizionale: click aici
- Minuta din 17.01.2019: click aici

- Raportul anual privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2012 - 2015: click aici