Fisa serviciului

FIȘA  SEVICIULUI

  VOLUNTAR  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ  DIN  LOCALITATEA  VLĂDENI  JUDEȚUL  BOTOȘANI

 

       Activitatea la nivelul comitetului local pentru situații de urgență se desfășoară dispoziției primarului nr.56 din 12.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile funcționale și dotarea comitetului local pentru situații de urgență.

       Serviciul voluntar pentru situații de urgență  are ca scopuri principale : apărarea vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor , precum și realizarea măsurilor de protecție civilă.     

CATEGORIA  A II .A


DATE  DE CONTACT

ADRESA

TELEFON

E-mail

COMUNA  VLĂDENI

JUDEȚUL BOTOȘANI

COD 717460

TEL/FAX PRIMĂRIE      0321/551500

PRIMAR 

Ing. MURARIU VOICU      TEL. 0744703713

VICEPRIMAR

PODARIU ȘTEFAN             TEL. 0740171231

ȘEF SVSU

MIHĂILĂ AURELIANA      TEL. 0743792697

 

primvlad@yahoo.com


Tabel cu incadrarea nominala a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta - Anexa 3: click aici

Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Vladeni (Categoria a II a) - Anexa 1: click aici